เคพีเฟอร์นิเจอร์ อุดรธานี

595 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41330  0-4212-0012
ขอแค่เป็นคนอุดรธานี  สด ก็ถูกมาก ๆ   ผ่อน ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดี่ยว  ส่งติดตั้งฟรี ในเขตอ.เมืองอุดรธานี และกุมภาวาปี และเขตพื้นที่ใกล้เคียง สินค้าเกรดห้าง แต่ราคาชาวบ้าน….ครับ

Facebook Comments

Leave a Reply